Spotlight

Samen weten we meer dan één

Wij zijn een landelijke welzijnsorganisatie die 50 plussers online en telefonisch ondersteunen bij dagelijkse, diverse vraagstukken, zodat deze mensen zelfstandig, allerlei zaken kunnen blijven regelen.

Wij luisteren, helpen, ondersteunen, regelen, adviseren, zoeken en onderzoeken, verwijzen, reserveren en boeken, geven informatie etc.

Ons serviceaanbod wordt direct bepaald door de doelgroep zelf. De dagelijkse vragen en behoeften vertalen wij direct naar de praktijk.

We bieden één plek waar verschillende behoeften van onze doelgroep worden vervuld. Doordat wij zowel online als telefonisch bereikbaar zijn, is onze hulpdienst voor iedereen toegankelijk.

Wij streven ernaar, dat iedereen veilig, bij een betrouwbaar bedrijf, dienst, organisatie of praktijk terecht komt.

Het belangrijkste is dat men vanuit persoonlijke behoeften, overal de juiste service krijgt.

Een thema vanuit de doelgroep welke nog niet op de website is terug te vinden, wordt direct toegevoegd aan het aanbod, dankzij u.

Samen staan we sterk

Uw diensten aanbieden op ons platform? Hoe werkt het

Ons platform is tot stand gekomen met de medewerking en/of informatie van:

In het jaar 2019 kent Nederland ruim
5 miljoen 50 plussers

In het jaar 2025 stijgt het aantal
50 plussers naar 7 miljoen

80% van het Nederlands vermogen is
in de handen van 50 plussers