ruimtelijke ordening (denk aan een omgevingsvergunning om te kappen of om te